Samenspraak tusschen Kees en Lourens (1795)

Titelbeschrijving
Samenspraak tusschen Kees en Lourens.
Titelvariant: Zamenspraak tusschen Kees en Lourens.

Periodiciteit
In de Nationaale Courant van 8 april 1795 wordt geadverteerd voor ‘een Weekblad betyteld KEES en LOURENS in Zamenspraaken, het welk alle Woensdagen zal worden uitgegeven’.
Alle informatie uit in dit lemma is gebaseerd op deze advertentie.

Boekhistorische gegevens
Martinus van Kolm, ‘Boekdrukker, in de Tuinstraat’.
Prijs per aflevering: 2 duiten.

Inhoud
Het blaadje is volgens de uitgever ‘geschikt om een ieder en wel bezonder, den GEMEENEN MAN een Denkbeeld te geven, van de Rechten van den Mensch &c.’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet