Samenspraak, tusschen Styntje en Tryntje (1792)

Titelbeschrijving
De Samenspraak, tusschen Styntje en Tryntje.

Periodiciteit
Over deze periodiek is niets meer bekend dan dat er een exemplaar van 9 november 1792 (nr. 38) bewaard is gebleven.

Bibliografische beschrijving
De bestudeerde aflevering bestaat uit 4 pagina’s in kwarto (p. 149-152). Het titelblok bevat de titel, de verschijningsdatum, het volgnummer en de woorden ‘voor ’t algemeen, tot nut en vermaak’.

Boekhistorische gegevens
Colofon: ‘Gedrukt t’Amsterdam, by Jan de Vogel, in de Prinsestraat’. 
Deze boekverkoper zou later onder de firmanaam ‘J. de Vogel en Comp.’ (met broer of zoon Pieter?) de Blaazende Nieuws-Post (1795-1814) drukken en uitgeven.

Inhoud
Radicaal revolutionair volksblaadje in de vorm van een samenspraak tussen twee volksvrouwen. Onderwerp van gesprek: troepenbewegingen van de Fransen in Europa (de Franse veldtocht in de Nederlanden was zojuist begonnen).
De Franse generaal Adam Philippe Custine, die de vorige maand Mainz had veroverd, krijgt veel lof toegezwaaid. De geruchten over een naderend verdrag tussen de Fransen en de Pruisen worden met kracht ontzenuwd. Verder worden genoemd: roversbenden in Servië en de door Turken gevangen gehouden Bassa van Belgrado.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG): PM 668.

Rietje van Vliet