Samenspraken over Muzikaale beginselen (1756)

Zie Twaalf Redeneeringen over Nuttige Muzikaale Onderwerpen (1756).