Schouwburg der Hartstogten (1738)

Titelbeschrijving
Het Schouwburg der Hartstogten.

Periodiciteit
De datering van dit weekblad is op basis van advertenties in de Leydse Courant (10, 17, 24 en 31 december 1738). Rond deze data wordt ook in de Rotterdamse en Amsterdamsche Courant geadverteerd. Op 7 januari 1739 wordt geadverteerd voor de nrs. 1-4 tezamen.
Nr. 5 is nooit meer verschenen aangezien de gevangenneming van de auteur op 18 december 1738 roet in het eten had gegooid. Deze laatstgenoemde datum impliceert dat de auteur begin december de kopij voor vier afleveringen tegelijk aan de uitgever moet hebben overhandigd.

Boekhistorische gegevens
De advertentie van 10 december 1738 meldt dat het Schouwburg der Hartstogten: ‘Te Amsterdam by Pieter Aldewerelt, Boekverkoper in de Wolvestraat, is te bekomen, en by de voornaamste Boekverkopers in de Nederlandse Steeden’. Uit de advertentie van 3 augustus 1739 blijkt dat Aldewerelt tevens de drukker was. Deze advertentie toont tevens aan dat de uitgever het blad toen nog steeds op voorraad had.
Prijs per aflevering: 2 stuivers.

Medewerkers
De auteur is Jacob Campo WEYERMAN (1677-1747), kunstschilder, satiricus en journalist. De broodschrijver verbleef in 1738 in de vrijplaats Vianen maar werd desondanks wegens chantage gevangengenomen en van daaruit getransporteerd naar de Gevangenpoort in Den Haag. Daar zat hij zijn levenslange gevangenisstraf uit.

Inhoud
Vermoedelijk komt het tijdschrift geheel of gedeeltelijk overeen met De Ontleedkunde der Hartstogten, een onderdeel van een compilatiewerk dat de auteur reeds in 1730 had aangekondigd maar dat onder deze titel nooit is verschenen.
Het Schouwburg bevat, aldus genoemde advertenties, ‘allerhande Treur-eindende en Vrolyke Geschiedenissen, geestryke Antwoorden, zeldsaame Gedagten, en voor al een Schat van keurlyke Zedelessen, in Onrym en Rym’.
Weyerman heeft voor Het Schouwburg der Hartstogten zeer waarschijnlijk delen uit Resolves: divine, moral and political (1623) van Owen Felltham vertaald.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ J. Bruggeman, ‘Het tijdschrift Het Schouwburg der Hartstogten van Jacob Campo Weyerman’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 30 (2007), p. 146-148.

Rietje van Vliet