Schryver der Weekelyksche Bode voor Leesgierigen (1811)

Titelbeschrijving
De Schryver der Weekelyksche Bode voor Leesgierigen. Verhalende alle Zonderlinge Gebeurtenissen, Anecdotes en Opwekkinge tot Leeslust.

Periodiciteit
Weekblad. Als nr. 18 gedateerd is 16 september 1811, moet nr. 1 als dagtekening hebben 20 mei 1811.
Sautijn Kluit vermoedt dat nr. 21 (7 oktober 1811) het laatste was. In december 1811, toen in elk Departement nog slechts één staatkundig nieuwsblad en een enkel advertentie- of letterkundig blad werd toegelaten, werd de Schryver alsnog verboden.

Bibliografische beschrijving
Elke aflevering bevat 4 pagina’s in kwarto. Het titelblok bevat een vignet met een geleerde aan zijn schrijftafel.

Boekhistorische gegevens
Colofon: ‘Te Amsterdam, By M. van Kolm, in de Tuinstraat’.
Volgens Sautijn Kluit (1877) had het blad geen aftrek.

Inhoud
Van Kolm staat als uitgever bekend om zijn (patriotse) volksblaadjes.
Beide bestudeerde afleveringen van de Schryver beginnen met enkele demografische gegevens. Verder bevatten ze nieuwtjes van divers signatuur, variërend van de geboorte van een drieling, de redding van een jongetje uit de Waal, de uitzonderlijke schranderheid van een paar kinderen, een roofoverval (nr. 18) en bijvoorbeeld de feesten ter ere van het bezoek van keizer Napoleon aan Amsterdam (nr. 21). Dit alles afgewisseld met diverse spreuken.

Relatie tot andere periodieken
Volgens de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek is de Schryver een voortzetting van de Weekelyksche Nieuws-post (ca. 1789-1811). Vanaf 25 november 1813 werd de Schryver voortgezet als – wederom – de Weekelyksche Nieuws-post (1813-1816).
Niet te verwarren met de Weeckelijksche Bode voor Nieuwsgierigen (1809) en de Weecklijksche Bode voor Leergierigen (1811).

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 938 E 31 (nrs. 18 en 21).
¶ Full text nrs. 18 en 21

Literatuur
¶ W.P. Sautijn Kluit, ‘De reizende Nieuwsbode’, in De Nederlandsche Spectator (1877), p. 10 (overdruk).

Rietje van Vliet