Schuytpraatje tusschen een Gereformeerde Predikant, en een Roomsche Pastoor (1798)

Titelbeschrijving
Schuytpraatje tusschen een Gereformeerde predikant, en een Roomsche Pastoor. Gehouden in een der Trek-Schuitte. No. 1.

Periodiciteit
Er is slechts één aflevering bekend. Op p. 8 wordt het vervolg aangekondigd: ‘Het vervolg hier van, in een Herbergs Praatje, anstaande Zaturdag’.
De datering is vastgesteld op grond van de verwijzing naar de ‘Additioneele Artikelen van de Staatsregeling’ die in 1798 van overheidswege waren goedgekeurd.

Bibliografische beschrijving
De bewaard gebleven aflevering telt acht pagina’s in klein octavo.

Boekhistorische gegevens
Het colofon: ‘Te Amsterdam, by J. Brand, in de eerste Blom-Dwarsstraat’.

Inhoud
Onderwerp van dit samenspraakje is de Staatsregeling, met name de artikelen over het betalen van traktementen van predikanten van de ‘Gemeenten der voormaals Heerschende Kerk’ en het nationaliseren van kerkelijke goederen. De discussie spitst zich toe op de situatie in Amsterdam.

Exemplaren
¶ Utrecht, Universiteitsbibliotheek: Br *CCXCI* 7 (nr. 1)
¶ Full text nr. 1

Rietje van Vliet