Spectator der Studenten (1770)

Titelbeschrijving
De Spectator der Studenten.

Periodiciteit
In de Oprechte Haerlemsche Courant van 6 januari 1770 werd geadverteerd voor nr. 1 van dit zaterdags weekblad. Uit de rekeningen van de Leidse boekhandelsfirma Luchtmans (1769-1774) met zijn plaatsgenoot, boekverkoper Jan Hendrik van Damme, blijkt dat er in januari 1770 tien exemplaren van de nrs. 2 t/m 7 zijn teruggestuurd. Het blad was blijkbaar geen succes. De auteur van de latere Spectator der Studenten (1774) constateert dat zijn voorganger ‘nog aan velen op deze Hooge School bekend [is] geweest’ (p. 6), maar ook dat het ‘genoegsaam in zyne geboorte’ was gesmoord. Veel meer afleveringen zal het blad dan ook niet hebben gekend.

Boekhistorische gegevens
Volgens genoemde advertentie en de administratie van Luchtmans was de uitgever-drukker: Jan Hendrik van Damme. Nr. 1 was gratis verkrijgbaar. Van Damme adverteert in de Oprechte Haerlemsche Courant van 22 februari 1770 voor een aanhangsel op nr. 7.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ R. Honings, ‘Een vrolijk tuchtigende schoolmeester. Studentensatire in de tweede helft van de achttiende eeuw’, in: De Achttiende Eeuw 45 (2013), p. 34-57, aldaar p. 40.

Rietje van Vliet