Spiegel der Waereld (1777)

Titelbeschrijving
Spiegel der Waereld.

Periodiciteit
Van dit weekblad zijn niet meer dan de eerste vier afleveringen bekend, uit de periode 14 april t/m 5 mei 1777. Er werd daarvoor geadverteerd in de Leydse Courant van 14 april en 5 mei 1777.

Bibliografische beschrijving
Uitgave in octavo. Elke aflevering telt 8 bladzijden. Het geheel is doorgepagineerd 1-32. Het titelblok bevat de titel, nummer- en datumaanduiding,

Boekhistorische gegevens
Volgens de advertenties kwam de Spiegel uit bij de wed. Maagh, te Alkmaar, voor 1½ stuiver. Het was daarnaast verkrijgbaar bij van Wesel en Verlem (Amsterdam), Tjallingius (Hoorn), van Drecht (Haarlem), de Does (Leiden), D. Vis (Rotterdam), J. Visch (Utrecht) en Dekker (Zaandam).

Medewerkers
De tekst doet denken aan de broodschrijver Nicolaas Klaas HOEFNAGEL (1735-1784). Het verbaast dan ook niet dat dit tijdschrift wordt aangetroffen in een convoluut, vol Hoefnagel-teksten.

Inhoud
De eerste aflevering merkt plichtmatig op dat er in deze tijd zedelessen nodig zijn. Wij zullen daartoe vertoningen laten zien, via onze spiegel. Deze ‘sprookjes’ moet niemand zich personeel aantrekken. Daarop volgen enige langdradige verhalen over de belevenissen van de jongeman Aristus en zijn verwanten. In nr. 4 is het onderwerp echter het recente verbod van de Utrechtse magistraat om toneelvoorstellingen bij te wonen. Daartegen wordt positie gekozen.
Het geheel is een combinatie van volksheid en onbevlogen spectatorachtige wijsheid.
De titel haakt waarschijnlijk in op de een tiental jaren eerder verschenen Spiegel der Waereld, zogenaamd geschreven door de astroloog Ludeman. Aan hem wordt dan ook in het eerste nummer gerefereerd.

Exemplaren
¶ Utrecht, Universiteitsbibliotheek: Royaards 37-16.

André Hanou