Spreeker (1763)

Titelbeschrijving
Den Spreeker, Redeneerende op een schertsende en Boertige trant over het berispenswaardige dezer Eeuw.

Periodiciteit
Alle gegevens van dit lemma zijn gebaseerd op een advertentie in de Leydse Courant van 11 februari 1763. Hier wordt gewag gemaakt van de nrs. 1 en 2 van het ‘Weekelyks Vertoog’ die reeds van de pers gekomen zijn. De verschijningsdag is vrijdag.

Bibliografische beschrijving
Groot octavo.

Boekhistorische gegevens
‘H. van Werven, Boekverkooper op ’t Rokkin by de Beurs te Amsterdam’.
Prijs: 1½ stuiver per aflevering.

Inhoud
Blijkens de ondertitel is de Spreeker een satirisch tijdschrift. Volgens het Letter-Nieuws van april 1763 is het blad ‘geschreven in eene geestige en niet min Ernstige Styl’ (p. 76).

Exemplaren
Geen exemplaar getraceerd.

Rietje van Vliet