St. Eustatius Gazette (1790-1794)

Titelbeschrijving
The St. Eustatius Gazette.

Periodiciteit
De oudst bekende aflevering is van zaterdag 19 juni 1790 (deel 1, nr. 12). De laatste aflevering die bewaard is gebleven, dateert van vrijdag 17 oktober 1794 (deel 5, nr. 285).
Het weekblad verscheen aanvankelijk op zaterdag, maar blijkens bewaard gebleven afleveringen in latere jaren op vrijdag. In nr. 285 schrijft de courantier dat wegens financiële problemen ‘it will be out of his power to continue the publication of the Gazette after the 14th of November on which day the present six months subscription will end’.
De afleveringen zijn gebundeld in vijf delen. Er zijn 289 afleveringen verschenen.

Bibliografische beschrijving
De krant is een half vel folioformaat. Het titelblok bevat links en rechts het deelnummer respectievelijk het volgnummer. In het midden prijkt de titel; daaronder de vermelding van dag en datum. De tekst is in drie kolommen opgemaakt.

Boekhistorische gegevens
De Gazette werd aanvankelijk uitgegeven door Edward Luther Low ‘at his Office, next door to Mr. Henry Haffey’s, and nearly opposite Messrs. Hardtman and Clarkson’s’. Later blijkt Low een compagnon te hebben aangetrokken, zo blijkt uit de vermelding van Edward Luther Low and Company, aan het Nieuwe Pad (‘at the New-Path, where all manner of Printing is done with care and dispatch’).

Inhoud
De redactionele pagina’s van dit nieuwsblad zijn doorgaans geschreven in het Engels; bij uitzondering gebeurt dat in het Nederlands. Een kwart van de advertenties is opgesteld in het Nederlands. Voor zover bekend bevat de krant geen berichten uit de Caraïben, wel over Europa (Napoleon). Dat laatste nieuws is twee à drie maanden oud.
De tekst van deel 3, nr. 190, is opgenomen in het artikel van Hartog (1948). Dit nummer bestaat uit: advertenties voor boedels en dergelijke; nieuws uit Londen, Paris, Polen, Genève; klein nieuws over nieuw verschenen Engelse boeken, goederen, textiel, weggelopen slaven. Opvallend is dat in deze Gazette de tekst van Thomas Paine aan het volk van Frankrijk, 25 september 1792, is opgenomen. Paine schrijft hierin over de eer van zijn verkiezing tot lid van de Franse Nationale Conventie.

Exemplaren
¶ Curaçao: Curaçaos Museum (deel 3, nr. 190).
¶ De overige afleveringen bevinden zich in privécollecties.

Literatuur
¶ M. Coomans-Eustatia, ‘Notes on early printing in the Dutch Carribean Islands’, in: A.J. Arnold (red.), A history of literature in the Carribean, deel 2 (Amsterdam/Philadelphia 2001), p. 367-374
¶ W. Rutgers, Beneden en boven de wind. Literatuur van de Nederlandse Antillen en Aruba (Amsterdam 1996), p. 44-46
¶ J. Hartog, ‘Life on St. Eustatius in 1790-1794, as portrayed by rediscovered local newspapers’, in: International Communication Gazette 34 (1984), p. 137-158
¶ J.A. Lent, ‘Mass media in the Netherlands Antilles’, in:International Communication Gazette 17 (1971) p. 51-73, 51-52
¶ J. Hartog, ‘Oud nummer van de “St. Eustatius Gazette”’, in:West-Indische Gids 29 (1948) p. 161-174
¶ J.P. Delgeur O.P., in: Amigoe di Curaçao 22 juli 1905.

André Hanou