Staadtkundig Wyven-Praatje (1783)

Titelbeschrijving
Staadtkundig Wyven-Praatje, of Zaamen-spraak, tusschen twee Buurvrouwen Neel en Mary.

Periodiciteit
Het blad verscheen van 18 september 1783 t/m in ieder geval 26 september 1783. Blijkens het colofon verscheen het op maandag en donderdag.

Bibliografische beschrijving
Iedere aflevering telt 4 pagina’s in octavo. Het titelblok bevat de volledige titel, het volgnummer en de datum.

Boekhistorische gegevens
Uitgever is de Amsterdamse boekverkoper Johannes van Seggeren, in de Gravestraat ‘bezyden de Nieuwe Kerk’. Het colofon meldt dat het blad voor 1 stuiver (6 duiten) tevens te koop was in de ‘Buitensteeden’.

Medewerkers
De inleiding van nr. 1 wordt ondertekend door ‘…L.., en ..G…’. De brieven die besproken worden, zijn voorzien van de volgende initialen: J.A. (nr. 2), G.S. en A.A. (nr. 3).

Inhoud
De prinsgezinde auteurs komen in opstand, zo schrijven zij in de inleiding, tegen de lastertaal over de stadhouder. Deze wordt ‘van de laagste Pasquischryvers gelasterd, als in De Post van den Neder-Rhyn, De Politique Kruijer, Lou en Krelis enz.’.
De auteurs hebben gekozen voor een samenspraak tussen twee buurvrouwen om ‘onze gevoelens op ’t Eenvoudigst een yder te doen zien’. Er worden diverse brieven voorgelezen, zoals over de molestatie van Petrus Hofstede door leden van het Utrechtse vrijcorps (nr. 1 en 3) en over aanstootgevende passages uit genoemde bladen.

Relatie tot andere periodieken
In nr. 1 is de kritiek gericht op de Post van den Neder-Rhyn (‘het Versje aan de Friesen’). In nr. 2 wordt kritiek geleverd op de ‘libeleusen’ Nederlandsche Courant, met zijn ‘valsche Tydingen, Brieven en Advertissementen’. Ook de Post van den Neder-Rhyn en nr. 66 van de Politieke Kruyer worden daar met afkeuring besproken. In nr. 3 bijten de buurvrouwen zich vast in nr. 67 van de Politieke Kruyer.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, signatuur 324 A 55 (nr. 1-3)
¶ Full text nrs. 1-3

Rietje van Vliet