Staatkundig Dagblad van de Zuiderzee (1813)

Zie Nederlandsche Staats-Courant (1805-1985).