Staatkundig Dagblad van het Departement der Zuiderzee (1811–1813)

Zie Nederlandsche Staats-Courant (1805-1985).