Staatkundig Dagblad van het Departement van de Wester-Eems (1811-1814)

Zie Ommelander Courant (1787-1814).