Staatkundige Amstellaar (1782)

Titelbeschrijving
De Staatkundige Amstellaar.

Periodiciteit
Maandags weekblad waarvan slechts de eerste drie afleveringen bekend zijn (van 11 t/m 25 februari 1782). Voor nr. 1 werd geadverteerd in de Diemer- of Watergraafs-Meersche Courant van 11 februari 1782.

Bibliografische beschrijving
In octavo. Elke aflevering telt 8 bladzijden. Het geheel is gepagineerd 1-24. Het titelblok bevat achtereenvolgens titel, nummer- en datumaanduiding.

Boekhistorische gegevens
Colofon eerste aflevering:

Deeze Vertoogen werden alle Maandagen uitgegeeven, in de Boekwinkel van Gerrit van Oijen, aan de Oude Kerk; en met primo May aanstaande in de Halsteeg; Alkmaar, Verlaan; Arnhem, Nyhof, Moeleman en Troost; Campen, Chalmot; Deventer, Leemhorst; Delft, de Groot; Dordrecht, van Braam en Blusse; Enkhuizen, Franx; Gouda, Verblauw; Groningen, Balc, Huising en Oomkens; Haarlem, van der Aa en van Lee; ’s Hage, Bouvink, Mensert, Thierry en Mensing; ’s Hertogenbosch Bresser; Leeuwaarden, Cahais; Leyden, Luchtmans en Luzac en van Damme; Ny[m]egen, van Campen; Rotterdam, Bothal, Krap, Lindenberg, en D. Vis; Schiedam, Poelman; Thiel, Warmeskerken; Utrecht, van den Brink en van Driel; Zaandam, Quakkelstein; en Zwol, Clement.

Blijkens genoemde advertentie was de winkelprijs 1½ stuiver.

Medewerkers
In dit eenmansblad duidt de schrijver zich aan als geboren Amsterdammer (p. 3).

Inhoud
Het doel van het blad:

Onder de gemeenen man vind men niet veele kundigheden, om reden dat hun opvoeding of hunne bezigheden derzelver verkryging niet gedoogen[…]. Dit Weekblad […] is inzonderheid vervaardigd tot hun gebruik. Wy verbeelden ons dat het zal mede werken ter verklaaring van het verstand, ter wegneeming van verkeerde begrippen, en dus tot merkelyke verbeetering van een groot aantal onzer Medeburgeren. (p. 7)

De patriotsgezinde schrijver toont zich verheugd dat Nederland de wapens heeft opgenomen, ter verdediging van de eigen vrijheid, zichtbaar makend dat men bereid is het staatsgebouw te herstellen. Hij spreekt van een verlichte eeuw, godsdienst en rede.
De schrijver komt aan niet veel meer toe, dan aan een breed opgezette bespreking, in een klassieke stijl, van de achtergronden van het Brits-Amerikaanse conflict.

Exemplaren
¶ Rotterdam, Gemeentebibliotheek: 1380 H 9 (nrs. 1-3).

André Hanou