Staatkundige en Zedelijken Spectator (1802)

Titelbeschrijving
Den Staatkundige en Zedelijken Spectator.

Periodiciteit
Op 15 mei 1802 wordt in de Leeuwarder Courant geadverteerd voor nr. 1 van dit weekblad. Er zijn ten minste 10 afleveringen verschenen, volgens opgave in Saakes’ Naamlijst 3 (1802), p. 328 en 382.

Bibliografische beschrijving
In octavoformaat.

Boekhistorische gegevens
Uitgave van Sneyders en Meyer, te Den Haag; prijs ƒ 0:15:0.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou