Staatkundige Fabelen en Vertellingen (1786)

Titelbeschrijving
Staatkundige Fabelen en Vertellingen. Eerste stukje.

Periodiciteit
Méér dan de eerste aflevering van deze doorgaans op 1786 gedateerde fabels lijkt niet verschenen te zijn. Dit was wel de bedoeling. In een nabericht zegt de schrijver voornemens te zijn ‘het zelve by Stukjes medetedeelen’.
Volgens de Nederlandsche Jaerboeken van oktober 1788 werd het samen met een aantal andere werken verboden (p. 1519).

Bibliografische beschrijving
Uitgave in octavo, bevattend II (titelpagina) + 46 doorgenummerde bladzijden. Op de titelpagina staat een vignet met de afbeelding van een putto in een landschap. In de ene hand heeft hij een (vrijheids)hoedje, met de andere hand houdt hij een hond (kees?) aan de riem.

Aan het einde van de teksten een Berigt (p. 43).

Boekhistorische gegevens
Titelpagina: ‘In Holland’.

Inhoud
Poëzie: 35 korte fabels die duidelijk gelezen kunnen worden als van toepassing op de politieke conflicten in Nederland gedurende de jaren 1780-1787. Enkele titels: ‘De eikenboom en de orangeboom’, ‘De draayende pappegay’, ‘De aap’.
De tendens lijkt orangistisch. Of dit iedereen duidelijk was, is aan enige twijfel onderhevig, gezien het verbod in oktober 1788 door de Amsterdamse magistraat, van deze en een menigte andere teksten. Maar misschien vond men het gewoon een tekst die teveel herinnerde aan de tegenstellingen.
In zijn nabericht zegt de auteur geïnspireerd te zijn geweest door Nomsz’ vertaling van de fabels van De la Fontaine.

Exemplaren
¶ Groningen, Universiteitsbibliotheek: VH ‘BE4 62:7 (tevens: microfilm Van Alphen 1673)
Full text

André Hanou