Stad- en Land-Post (1799) – editie De Graaff

Titelbeschrijving
De Stad- en Land-Post.

Periodiciteit
In Saakes’ Naamlijst van januari 1799 vindt men de eerste aflevering gemeld (p. 11), met de toevoeging: ‘Een Blad het welk tweemaal per Week, Maandag en Vrydag, vervolgd word’. Voor nr. 2 wordt geadverteerd in de Algemeene Staats-Courant van 4 januari 1799. In december 1799 vermeldt de Naamlijst dat het blad met 14 nummers compleet was (p. 95). De gegevens van dit lemma gaan terug op beide vermeldingen in de Naamlijst.

Bibliografische beschrijving
In kwarto.

Boekhistorische gegevens
Volgens Saakes kwam het blad uit ‘In ’s Hage, bij S. v. d. Graaff’; elk nummer kostte 8 duiten; het geheel (nrs. 1-14) 7 stuivers.
De genoemde advertentie in de Algemeene Staats-Courant geeft als verkoopadressen:

by C. Romyn in de Beurssteeg, No. 14, en by de vrouw van Jan Greeven te Amsterdam, by J. van Santen te Rotterdam; by S. van de Graaff en Comp., in den Haag, by Hend. Koster te Leyden; E. Bonte te Dordrecht; by Roelofswaart te Delft, by Moelman te Arnhem enz.

Inhoud
Het tijdschrift, ‘tot nut en tydkorting geschreven’, bevatte vier ‘Vakken’: ‘1. Algemeen Nut. – 2. Buitenlands Nieuws. – 3. Binnenlandsch Nieuws. en 4. Bijzonderheden’.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou