Stadhouders-Gezinde Gesprek (1787)

Titelbeschrijving
Het Stadhouders-Gezinde Gesprek, No. 1 [2, 3, 4]. 1787.

Periodiciteit
Donderdags weekblad. Aan het eind van de vier bewaard gebleven afleveringen wordt steeds verwezen naar een nieuwe, op donderdag te verschijnen aflevering. Eind nr. 4 heet het: ‘Verwagt aanstaande Donderdag No. 5, dat zeer intressant wegens den Stadhouder zyn zal’. Van dat nummer of van latere nummers is niets bekend.
Men houdt in het algemeen de mogelijkheid open voor extra nummers, buiten de reguliere donderdag: ‘Ligt word eerstkomende Maandag een Extra Nommer uitgegeven!’, luidt het aan het einde van nr. 2.

Bibliografische beschrijving
Elke aflevering, in kwarto, bevat 4 ongenummerde bladzijden. De tekst is verdeeld over twee kolommen, gescheiden door een verticale streep.

Boekhistorische gegevens
Colofons van de nrs. 1-4: ‘Alöm te bekomen à 4 duiten’.

Inhoud
Dit orangistische blaadje heeft de vorm van gesprekken tussen Luchthart, Weetgraag en Landlief. De materie van de conversatie betreft de ontwikkelingen in de regio Rotterdam, zoals de situatie in Overschie; het oranjevrijkorps te Overschie; de veranderingen in de vroedschap van Rotterdam. Men vaart hevig uit tegen J.Ph. Hillebrand, de dichter Jan Verveer, Wybo Fijnje.
Opvallend is de waarschuwing in nr. 3 aan de ordelievende oranjeburgers, zich nu niet te verbinden met de aristocraten (die zich geleidelijk tegen de patriotten keren). Het waren immers juist de aristocraten die zich altijd tegen Oranje gekeerd hebben. Misschien zijn het juist zij, die tegenwoordig heimelijk alle ellende regisseren!

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 3165 G 13 (nrs. 2-3)
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: THYSPF 16741 (nr. 1) en 16742 (nr. 4)
¶ Full text nrs. 2-3

André Hanou