Studeerkamer van Abraham van Zukkelen (1773)

Titelbeschrijving
De Studeerkamer van Abraham van Zukkelen.

Periodiciteit
Volgens de advertentie in de Leydse Courant van 23 juli 1773 is het ‘Vertoog van het tot Titel voerende Werkje, Studeerkamer van Abraham van Zukkelen’ een weekblad.

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie is geplaatst door de uitgever, ‘Jacobus van den Hoed, Boekverkooper op de Overtoomse Weg buiten Amsterdam’. Andere adressen waar het blad te koop is:

te Amsterdam by van Slagt, Demter, Sundorf [onleesbaar] Rott. Bronkhorst; Leyden de Does P.Z.; ’s Hage Wynants; Haarl. Kleynkens; Gouda v.d. Klos; en te Utr. By Hanebrink.

Inhoud
De uitgever prijst dit curieuze toneeltijdschrift als volgt aan:

verhandelende op een vroolyke Trant, al ’t geene er daagelyks in de Steden der Zeven Provincien zal voorvallen, of het geene door den vluggen Tydingbrenger onder correctie van de Heeren van Stommelen, van Stuiteren, van Knikkeren, van Stamperen en meer anderen, waardig […] beoordeeld ons zal worden medegedeeld.

De figuur ‘Van Zukkelen’ uit het (overigens niet gevonden) weekblad van eind juli 1773 is ongetwijfeld dezelfde als één van de personen, die voorkomen in de blijkbaar iets eerder verschenen uitgave Koddige en ernstige saamenspraak, tusschen Jeronimus van Stuyteren, Abraham van Sukkelen en Hendrik van Stamperen [1773]. Dit is een samenspraak in dichtvorm tussen allerlei bouwers en heiers (vandaar die namen als ‘Van Stamperen’). Zij hebben zich bij het begin van de bouw van de nieuwe schouwburg teruggetrokken in een soort schafthok en geven, vanuit dit studeervertrek van werklieden, commentaar op die schouwburg en op toneel. Dat alles in zeer sappig volks.

Bronnen
Koddige en ernstige saamenspraak, tusschen Jeronimus van Stuyteren, Abraham van Sukkelen en Hendrik van Stamperen gehouden op planken en balken, van den nieuw gebouwt wordenden schouwburg. Op ’t Leydsche Plyn, te Amsterdam op saturdag den 19 juny 1773. aan elkanderen gestommelt (Gedrukt by Jacobus van den Hoed, boekverkooper op de Overtoomsche Weg, ’t 2de huys van de Halfwegsgang); ex. KB 3035 C 4:11.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou