Studenten-Vreugd (1761)

Titelbeschrijving
Studenten-Vreugd.

Periodiciteit
Maandags weekblad waarvan tenminste 4 nrs. afleveringen verschenen zijn in juni en juli 1761. In de Leydse Courant van 1 juli 1761 wordt namelijk een ‘No. IV’ geadverteerd van deze titel, die ‘alle Maandagen [zal] vervolgd worden met debiteeren’.

Boekhistorische gegevens
Volgens genoemde advertentie was het blad te koop

te Amsterdam by Cornelis Streep in de Pylsteeg, Rott. D. Vis, Arrenberg en Bothal, ’s Hage van Os en Bakhuyzen, Leyden Honkoop, Utrecht Spruyt en Hanebrink, Haarlem van Lee en Bosch, Midd. Taillefort, Gouda Bellaart, Alkm. Maagh, Dord Blussé, Enkhuyzen Callenbach, Delft Graauwenhaan, Hoorn Duyn en Harlingen van der Plaats.

Prijs per aflevering: 1½ stuiver.

Inhoud
In dit blad worden ‘op een schertsende wyze verhaald alle Byzondere- en Wonderheeden van rondsom de Waereld, te Water en te Lande voorgevallen’.

Exemplaren
Geen exemplaar getraceerd.

André Hanou