Stukjes tot Nut en Vermaak (1810)

Titelbeschrijving
 Stukjes tot Nut en Vermaak.

Periodiciteit
Van dit veertiendaags blad zijn 26 nrs. verschenen, van 6 januari t/m 22 december 1810.

Bibliografische beschrijving
Elke aflevering telt 8 pagina’s in octavo. De gebundelde jaargang is voorzien van een aparte titelpagina; de tekst van de afzonderlijke afleveringen begint direct onder het titelblok, volgnummer en de verschijningsdatum.

Boekhistorische gegevens
De nrs. 1 en 2 zijn uitgegeven ‘te Rotterdam, bij W. Locke; in de Engelsche Drukpers’. Het colofon van de nrs. 3-26 noemt slechts ‘Te Rotterdam, bij J.D. Demelinne; Kantoordrukker’.
Demelinne en Locke kenden elkaar nog uit de tijd dat ze samen in de Rotterdamse Hoogstraat, tegenover het stadhuis, een ‘Engelsche Boekdrukkery en Boekwinkel’ exploiteerden (1801-1802). Ze werkten toen onder de firmanaam ‘Demelinne en Comp.’. Bij de opheffing van de compagnie werd de zaak voortgezet onder de naam ‘Locke & Co.’ (Rotterdamsche Courant 11-11-1802). Locke werd kort daarop mede-courantier van de Algemeene Schiedamsche Courant (1804-1810). Demelinne ging, getuige de vele krantenadvertenties, alleen verder als boek- en kantoordrukker.

Medewerkers
Bij iedere bijdrage wordt de naam van de inzender vermeld. Sommige namen komen meerdere keren voor, zoals de ‘3 Moensjes’ en die van de nog jonge Johannes Leonardus NIERSTRASZ jr. (schrijver van het gedicht Frans Naerebout, 1826).

Inhoud
Het blad bevat korte anekdotes en dichtstukjes (vaak van opvoedkundige aard), quotes, charaden, raadsels en logogryphen (incl. de antwoorden van de opgaven uit de vorige aflevering). De doelgroep bestaat uit kinderen/jongeren en hun ouders. Een enkele keer staat er een oproep voor een vergadering in, ten huize van de schrijver (nr. 10).

Relatie tot andere periodieken
Onderzoek moet uitwijzen of er een relatie is tussen de Stukjes en de Algemeene Schiedamsche Courant (1804-1810), waar Locke als courantier tot 1807 bij betrokken was geweest. Redacteur was de Rotterdamse schoolopziener Willem GOEDE (1764-1839). Een van de rubrieken in de krant werd gevormd door ‘Kleine Mengelstukjes van allerlei aard, in rijm en onrijm, waaronder ook Raadsels, Chraden, Logogryphen […]’. Na beëindiging van de krant kreeg deze rubriek een vervolg als het tijdschrift De Gezellige (1810-1811). Wellicht zijn de Stukjes een vergelijkbare voortzetting, maar dan voor een jongere doelgroep.

Exemplaren
¶ Rotterdam, Centrale Bibliotheek (Erasmuszaal Erfgoed Rotterdam): titelnr. 118195

Rietje van Vliet
13-4-2023