Surinaamsche Bibliotheek (1793)

Titelbeschrijving
Surinaamsche Bibliotheek.

Periodiciteit
Voor dit maandblad werd geadverteerd in de Weeklyksche Surinaamsche Courant van 18 juli 1793. Het blad heeft volgens Sens (2008) vermoedelijk slechts korte tijd heeft bestaan.

Boekhistorische gegevens
Gedrukt en uitgegeven te Paramaribo door Wolphert Weijer Beeldsnijder. Het was bestemd voor Nederlanders op de plantages buiten Paramaribo, die volgens citaat bij Sens (2008) ‘de Couranten en andere Nieuwstydingen niet regulier kunnen bekomen’. Een abonnement kostte ƒ 1,10.
Beeldsnijder was een kleinzoon van Wolphert Jacob Beeldsnyder Matroos, die in 1772-1777 als eerste beschikte over een exclusief ‘privilege van drukpersse’.

Inhoud
Vermoedelijk: samenvattingen en achtergronden bij het nieuws.

Relatie tot andere periodieken
Parallel verscheen de Weeklyksche Surinaamsche Courant (1793-1797) van Wolphert Weijer Beeldsnijder.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ Angelie Sens, ‘”Eerstelingen van Surinaamsche couranten”. De vroege Surinaamse pers, 1774-1816′, in: Archie Sumter e.a. (red.), K’ranti! De Surinaamse pers, 1774-2007 (Amsterdam 2008), p. 15-35
¶ Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur, deel 3 (Paramaribo 2002), p. 82-83
¶ Michiel van Kempen en Hugo Enser, ‘Surinaamse kranten en hun vindplaatsen. 1774-2000’, in: Oso. Ttijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis 2 (2001), p. 263-286.

Rietje van Vliet