Surinaamsche Spectator (1787)

Titelbeschrijving
De Surinaamsche Spectator.

Periodiciteit
De verschijningsdata en de frequentie zijn onbekend. In maart 1787 maanden de Gouverneur en Raden de uitgeefster, als verantwoordelijke voor de inhoud van het blad, zich voortaan te onthouden van uitlatingen die ‘strijdig met de aangenomene principes van de openbare godsdienst’ zijn. Haar werd te kennen gegeven geen

particuliere beledigingen behelzende [zaken] verder te drukken, uit te geven ofte verdebiteren, op zodanige poene als bij de wetten van de Lande zijn bepaald tegen het drukken & uitgeven van alle geprohibeerde schriften.

Het is niet duidelijk waarom het bestuur zo verbolgen was. Het lijkt bij deze waarschuwing te zijn gebleven.

Boekhistorische gegevens
Het blad is uitgegeven door Sara Johanna de Beer, ook bekend als Weduwe N. Vlier en Weduwe J. Tresfon jr. (°[Paramaribo] 1749/1750 – †Paramaribo na 1811), uitgever-drukker van diverse Surinaamse couranten en periodieken.

Exemplaren
Geen exemplaren bekend.

Literatuur
¶ Angelie Sens, ‘Sara Johanna de Beer’, in het Digitaal Vrouwenlexicon Nederland.
¶ Angelie Sens, ‘Eerstelingen van Surinaamsche couranten’. De vroege Surinaamse pers, 1774-1816′, in: Archie Sumter e.a. (red.), K’ranti! De Surinaamse pers, 1774-2007 (Amsterdam 2008), p. 15-35
¶ Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur, deel 3 (Paramaribo 2002), p. 84
¶ Michiel van Kempen en Hugo Enser, ‘Surinaamse kranten en hun vindplaatsen. 1774-2000’, in: Oso. Ttijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis 2 (2001), p. 263-286
¶ J. Wolbers, Geschiedenis van Suriname (Amsterdam 1861), p. 420-422.

Rietje van Vliet