Swarten Boek van Vlaenderen (1789-1790)

Titelbeschrijving
Swarten Boek van Vlaenderen.

Periodiciteit
In de Catalogue des livres et manuscrits formant la bibliothèque de feu m. J.B.Th. De Jonghe (1860) is sprake van de nrs. 1-5 en de jaartallen 1789-1790. Ook in andere catalogi wordt gesuggereerd dat het een periodiek betreft, hetgeen opname in de ENT legitimeert. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat het Swarten Boek slechts een meerdelig werk is.

Boekhistorische gegevens
Vermoedelijk gedrukt in Gent. 

Inhoud
Het Swarten Boek van Vlaenderen is in de veilingcatalogus opgenomen in het lot ‘Recueil de journaux et écrits périodiques qui ont paru pendant la révolution brabançonne’ (nr. 6515). Tijdens de Brabantse Omwenteling kwamen de Zuidelijke Nederlanden in opstand tegen het Oostenrijkse gezag van keizer Jozef II. Gezien de hieronder genoemde Franse titels zal ook het Swarten Boek van Vlaenderen geheime correspondentie en lijsten van burger-spionnen bevatten.

Relatie tot andere periodieken
Zeer waarschijnlijk is het de Nederlandstalige versie van Le Livre Noir du Comté de Flandre (1789-1790), waarvan eveneens 5 nrs. zijn verschenen. Volgens genoemde veilingcatalogus is dit Franstalige werk gedrukt in Gent. 
De Universiteitsbibliotheek Gent bezit een exemplaar van Den swarten boek, dat op de titelpagina meldt: ‘Men vind-ze te koop tot Mechelen by P. J. Hanicq’, 1789. Het is niet duidelijk hoe dit werkje zich verhoudt tot het Swarten Boek van Vlaenderen.
Er zijn ten tijde van de Brabantse Revolutie diverse meerdelige zwartboeken verschenen, waarvan de periodiciteit evenmin duidelijk is: 
Livre Noir du comté de Namur, ou, Correspondance du ci-devant gouvernement autrichien de Bruxelles avec ses agens subalternes dans le comté de Namur (Brussel 1790)
Livre Noir du Pays et Comté de Haynau ou Correspondance du ci-devant gouvernement des Pays-Bas autrichiens, avec quelques agents subalterns, ses espions (Mons/Bergen 1790)
Livre Noir de Tournay, ou, Correspondance du ci-devant gouvernement autrichien de Bruxelles avec ses agens dans la province du Tournésis (Tournai/Doornik 1790)

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Bronnen
¶ Catalogue des livres et manuscrits formant la bibliothèque de feu M.J.B.Th. De Jonghe, officier de l’ordre de Léopold (Brussel 1860), deel 1, p. 271 (nr. 6515)

Rietje van Vliet