Thelescoop der Geleerden en Wysgeeren (1777)

Titelbeschrijving
Thelescoop der Geleerden en Wysgeeren, of Zamenspraaken tusschen lieden van allerhande standen en tyden, over het gedrag der menschen, natien en volkeren.
¶ Volgens de Oprechte Haarlemsche Courant van 19 april 1777: Telliskoop der Geleerden en Wysgeeren, of Samenspraaken tusschen Lieden van allerhande Standen en Tyden, zo over het Gedrag der Menschen in het Generael, als van dat der byzondere Natien en Volken.

Periodiciteit
Volgens een advertentie in de Leydse Courant van 14 april 1777 verscheen dit blad ‘Heden en vervolgens alle Maandagen’. In genoemde advertentie in de Oprechte Haarlemsche Courant wordt voor nr. 3 geadverteerd.
De gegevens in dit lemma zijn gebaseerd op beide advertenties.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
De Leydse Courant meldt: ‘in de Buiten Steden by de Boekverkoopers, en te Amst. By A. Bakker in de Pylsteeg en P. de Winter op de Egelantiersgragt, en anderen’.
Prijs: 2 stuivers.

Medewerkers
Volgens de Oprechte Haarlemsche Courant is het blad ‘in het Engelsch geschreeven door een Meesterlyke Hand, en door een bekwaame Vertaaler in het Nederduitsch overgezet’.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou