Thelescoop der Geleerden en Wysgeeren (1777)

Titelbeschrijving
Thelescoop der Geleerden en Wysgeeren, of Zamenspraaken tusschen lieden van allerhande standen en tyden, over het gedrag der menschen, natien en volkeren.

Periodiciteit
Alle gegevens van dit lemma gaan terug op een advertentie in de Leydse Courant van 14 april 1777. Volgens deze advertentie zou dit blad ‘Heden en vervolgens alle Maandagen’ verschijnen.

Boekhistorische gegevens
Een uitgave in octavo ‘in de Buiten Steden by de Boekverkoopers, en te Amst. By A. Bakker in de Pylsteeg en P. de Winter op de Egelantiersgragt, en anderen’, voor 2  stuivers.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou