Theologische Bibliotheek (1800)

Titelbeschrijving
Theologische Bibliotheek.

Periodiciteit
Op 24 september 1800 wordt in de Oeconomische Courant geadverteerd voor de eerste aflevering van dit blad, ‘zullende om de 2 of 3 maanden vervolgd worden.’ Nr. 2 liet echter veel langer op zich wachten, zo blijkt uit Saakes’ Naamlijst van juni 1801 (p. 237), waar deze vervolgaflevering wordt aangekondigd. Over latere afleveringen is niets bekend.

Bibliografische beschrijving
In groot octavo.

Boekhistorische gegevens
De uitgever is Nicolaas Cornel, te Rotterdam.
Prijs per aflevering: 8 stuivers (bron: Saakes’ Naamlijst, september 1800, p. 165).

Inhoud
In genoemde advertentie in de Oeconomische Courant wordt het periodiek als een recensieblad gekarakteriseerd: de lezer vindt hierin ‘geheel onpartydig de nieuw-uitkomende Boeken beöordeeld’. Achterin is in alle afleveringen de rubriek Mengelwerk opgenomen.

Relatie tot andere periodieken
De Theologische Bibliotheek mag niet worden verward met de Bibliotheek van Theologische Letterkunde (1803-1811).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet