Tijdrekenaar (1781)

Titelbeschrijving
De Tijdrekenaar.

Periodiciteit
Volgens een mededeling in De Post naar de Neder-Rhijn, die geredigeerd werd door Philippus Verbrugge (1750-1806), is De Tijdrekenaar in 1781 verschenen. Het is niet bekend hoeveel afleveringen het tijdschrift telt.

Boekhistorische gegevens
Het blad is in Frankfurt gedrukt, vermoedelijk een vals impressum.

Inhoud
De Tijdrekenaar fungeerde in 1782 als bron in een artikel in De Post naar den Neder-Rhijn over de Griekse ‘Staats-Minister, en Generaal en Chef of Veld-Maarschalk’. Deze wordt vergeleken met de hertog van Brunswijk. De ‘Hollandsche Phocion’ heeft evenveel geleden als zijn Griekse voorganger, die ook het ‘slagtoffer wierd van de woede en verbittering van het Grauw’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Bronnen
¶ De Post naar den Neder-Rhijn nr. 3 van 11 februari 1782.

Literatuur
¶ Pieter van Wissing, In louche gezelschap. Leven en werk van Philippus Verbrugge 1750-1806) (Hilversum 2018).

Pieter van Wissing