Tijdschrift van Kunsten en Wetenschappen van het Departement der Zuiderzee (1812-1813)

Zie Vaderlandsche Letter-Oefeningen (1761-1876).