Tribunist (1796)

Titelbeschrijving
De Tribunist.

Periodiciteit
Op 15 juli 1796 wordt in de Haagsche Courant geadverteerd voor nr. 1 van dit vrijdags weekblad. Dit nummer wordt het eerst vermeld in Saakes’ Naamlijst van juli 1796.
In december 1796 noemt Saakes de nrs. 1-4 als verschenen, ‘compleet’ (p. 310).

Bibliografische beschrijving
In groot octavo.

Boekhistorische gegevens
Den Haag, J.C. Leeuwesteijn.
Nr. 1 kostte volgens Saakes ƒ 0:1:8 (1½ stuiver); de nrs. 1-4 waren voor 6 stuivers verkrijgbaar.

Medewerkers
Geschreven, aldus Saakes’ Naamlijst van juli 1796, door ‘het Genootschap, onder de Zinspreuk: Orde, Wetten, Vryheid, Een- en Ondeelbaarheid’ (p. 270).

Inhoud
De naam van het blad verwijst naar een principieel-democratisch (jacobijns) uitgangspunt. Ook de verwijzing naar een genootschap met het ‘begrip ‘Ondeelbaarheid’ in de naam daarvan, geeft te kennen dat hier de radicaler unitarissen aan het woord zijn. Zij wilden af van de oude, feodaal verdeelde Republiek.
Op 22 juni 1796 werden op verzoek van het genootschap Orde, Wetten, Vryheid, Een- en Ondeelbaarheid enkele exemplaren van het ‘Blaadje over het Volks bestuur, onder den Titul van de Tribunist’ uitgedeeld onder de aanwezigen van de Nationale Vergadering.

Relatie tot andere periodieken
De Tribunist figureert als personage in de Oppermacht van het Volk (1797).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Bronnen
Decreeten der Nationaale Vergadering, representeerende het volk van Nederland, deel 4 (Den Haag 1796), p. 473-474.

André Hanou