Tribunist (1796)

Titelbeschrijving
De Tribunist

Periodiciteit
Op 15 juli 1796 wordt in de Haagsche Courant geadverteerd voor nr. 1 van dit vrijdags weekblad. Het wordt het eerst vermeld in Saakes’ Naamlijst van juli 1796: ‘De Tribunist. No. 1. Een Weekblad. Door het Genootschap, onder de Zinspreuk: Orde, Wetten, Vryheid, Een- en Ondeelbaarheid’ (p. 270). In december 1796 noemt Saakes de nrs. 1-4 als verschenen, ‘compleet’ (p. 310).

Bibliografische beschrijving
In groot octavo.

Boekhistorische gegevens
Den Haag, J.C. Leeuwesteijn. Nr. 1 kostte volgens Saakes ƒ 0:1:8 (1½ stuiver); de nrs. 1-4 waren voor 6 stuivers verkrijgbaar.

Inhoud
De naam van het blad verwijst naar een principieel-democratisch (jacobijns) uitgangspunt. Ook de verwijzing naar een genootschap met het ‘begrip ‘Ondeelbaarheid’ in de naam daarvan, geeft te kennen dat hier de radicaler unitarissen aan het woord zijn. Zij wilden af van de oude, feodaal verdeelde Republiek.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou