Tydkorting der Thee Tafels (1755)

Titelbeschrijving
De Tydkorting der Thee Tafels.

Periodiciteit
Over het verschijnen van dit weekblad worden we geïnformeerd door het openingsnummer van de Zwervende Mercurius, gedateerd 7 april 1755, waarin de schrijver meldt dat de Tydkorting ‘niet lang geleden eerst was uitgegeven’. Hoeveel nummers er zijn uitgekomen, is niet bekend.

Relatie tot andere periodieken
De Zwervende Mercurius is uitermate kritisch over de Tydkorting:

Weg dan met Vader Liber, wiens vogt egter andere uitwerkinge baert, dan de Tydkorting der Thee Ta-fels, welkers styl zoo hortend en stootend voorkomt, als een mand met knikkers, die vier verdiepinge hoog van de trappen rolt. Of schoon Mercuur al meenig brokje vreemde kley onder zyn gevleugelde hielen gevoelt heeft, blyft het egter voor Maja’s Zoon een raedsel, wat voor een Landsman dien Phlegmatique Autheur, van die Lunatique tydkorting is. Zou der Her ein Teutscher zein, oder ein Franschezer. Ha! Ha! Estez vous François Monsieur? le Diable t’enporte. (Mercuur zweert altoos van zig af) of is the Gentleman a true born Englishman, then he is my country mann, but if he is a Scotsman, I don’t like him, there is a great difference, between a wigg and a Torry. Men diend geen partyen te attaqueren, voor men weet van wat landaert dezelve zyn. (p. 6-7)

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Rietje van Vliet