Uitlandsche Wijsgeerige en Letterkundige Fragmenten (1793)

Titelbeschrijving
Uitlandsche Wijsgeerige en Letterkundige Fragmenten, en Inlandsche Mengelstukken.

Periodiciteit
Datering op grond van Saakes die in zijn Naamlijst van februari 1793 melding maakt van ‘No. 1’ (p. 284). Van volgende afleveringen is niets bekend.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
‘Te Amsterdam, bij A. Fokke, S.Z.’. De prijs bedroeg volgens Saakes 16 stuivers.

Medewerkers
De auteur Arend FOKKE SIMONSZ (1755-1812) is een Amsterdams schrijver en boekhandelaar. Hij excelleerde in ironisch-komische teksten.

Inhoud
Een idee van de algemeen-culturele opzet krijgen wij via Saakes:

Inh. Over de Onmeetelijke grootheid des Heeläls; De Kaffers aan de Kaap de Goede Hoop. Uit het Hoogd. De Grafsteden. Door den Grave C. Brancadoro. Uit het Fransch; Letterkundige Anecdoten. Uit het Engelsch; Verhandel. over het voor- en nadeel des Koophandels, door A. Fokke, S.Z. enz.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou