Utrechtsche Mercurius (1721)

Titelbeschrijving
Utrechtse Mercurius.

Periodiciteit
De titel en het verschijningsjaar zijn ontleend aan een passage in de Noodige Aanmerking, op de Secrete Correspondentie (1721). Het is onbekend of het blad van de grond gekomen is.

Boekhistorische gegevens
In de Noodige Aanmerking wordt gesteld dat de beoogde uitgever Gerard Kribber uit Utrecht was.

Medewerkers
Verder is te lezen in de Noodige Aanmerking dat de auteur van de Secrete Correpondentie (1720-1721), Johan Ulrich GERDING, aan zijn Utrechtse uitgever gevraagd had ‘of hy genegen zoude wezen alle week een Utrechtse Mercurius te drukken’. De Secrete Correspondentie trok namelijk niet genoeg lezers. Gerding (1675-1764) was van Duitse komaf, heeft in het Staatse leger gediend en behoorde in Utrecht tot de medische wereld.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Bronnen
Noodige Aanmerking, op de Secrete Correspondentie over de Provinciale Compagnie tot Utrecht (Utrecht, Hendrik Schouten 1721), p. 46.

André Hanou