Utrechtsche Mercurius (1721)

Titelbeschrijving
Utrechtse Mercurius.

Periodiciteit
De titel en het verschijningsjaar zijn ontleend aan een passage in de Noodige aanmerking, op de Secrete Correspondentie (1721), p. 46. Aldaar wordt gesteld dat de auteur van de Secrete Correpondentie (1720-1721), Johan Ulrich Gerding, aan zijn Utrechtse uitgever G. Kribber gevraagd had ‘of hy genegen zoude wezen alle week een Utrechtse Mercurius te drukken’. De Secrete Correspondentie trok namelijk niet genoeg lezers.
Het is onbekend of er zo’n blad van de grond gekomen is.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou