Uvt VVeenen (1620)

Titelbeschrijving
Wegens het ontbreken van de titel wordt de krant genoemd naar het eerste bericht, bijvoorbeeld: ‘Vvt VVeenen, den 7. augusti, 1620’.

Bibliografische beschrijving
Plano, tweezijdig bedrukt.

Boekhistorische gegevens
De NCC meldt: ‘Tot Delff, ghedruckt by Ian Andriesz. Boeck-verkooper aen ’t Marct-veldt in ’t Gulden A.B.C’. Het betreft hier de Delftse drukker Jan Andriesz Cloeting (1592-1634).

Relatie met andere periodieken
Het periodiek werd door de weduwe van Cloeting voortgezet als Courante uyt Italien, Duytsland ende Nederlant, waarvan Schotel (1868) nr. 51 uit 1634 beschrijft.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: OTM: Map ON 2-5 (één nr.)
¶ Delft, Gemeentearchief: OD 72 F (één nr.).
¶ Full text nr. 7 augustus 1620

Literatuur
¶ G.D.J. Schotel, Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw, deel 1 (Haarlem 1868), p. 82

Rietje van Vliet