Vaderlandsche Advocaat (1791)

Titelbeschrijving
De Vaderlandsche Advocaat

Periodiciteit
In de Rotterdamse Courant van 10 september 1791 wordt geadverteerd voor nr. 1 van dit maandags weekblad. De colofon (p. 8) meldt dat dit ‘Nummer GRATIS word uitgegeeven, en [dat] de volgende Nummers, elk a 1½ alle weeken, des maandags, zullen te bekoomen zijn’.
De NCC maakt melding van een verbod na de eerste aflevering (waarvan echter de bron duister blijft).

Bibliografische beschrijving
Het eerste nummer bevat 8 pagina’s in octavo.

Boekhistorische gegevens
De colofon meldt op p. 8: ‘Te Rotterdam bij N: Cornel en H. Wyt, en alöm bij derzelver Correspondenten, in Nederland’.

Inhoud
Er is geen edeler deugd dan vaderlandsliefde, betoogt de schrijver. Tijdens de onenigheden waren er talloze bladen die het welzijn van het vaderland beoogden: waarom kan dat nu niet meer? Bij gebruik van het begrip ‘vaderland’ hoeft men toch niet meteen aan ‘kezen’ te denken?
Er bestaat nog wel degelijk onrecht in dit land, gaat de schrijver verder, zoals hij laatst in de trekschuit juist door een boer hoorde betogen die meende dat na 1787 sommige ‘heren’ te veel rechten naar zich toe getrokken hadden. Daarom is een vaderlands blad gewenst! Over de naam Advocaat zal het volgende nummer handelen.
Dit alles lijkt te wijzen op een blad met heimelijke patriotse sympathieën, tijdens een orangistisch bewind.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: KVAB CAHAIS 1791-1797:4.
Full text

André Hanou