Vaderlandsche Courant (1795) – editie Briët

Titelbeschrijving
Vaderlandsche Courant.

Periodiciteit
De krant verscheen drie maal per week (op dinsdag, donderdag en zaterdag) van 3 februari t/m 13 juni 1795 (57 nrs.).

Bibliografische beschrijving
De tekst van de krant (half vel folioformaat) is in twee kolommen opgemaakt. Het titelvignet bestaat uit de Hollandse leeuw met pijlbundel en vrijheidshoed, en de Franse haan. Ze bevinden zich te midden van een omheining. Daaronder staat:

Wie zal den Franschen Haan zyn taaije wieken fnuiken,
Als hy ze tot behoud der Vryheid wil gebruiken?

Van de door Sautijn Kluit getraceerde afleveringen hebben de nrs. 53 en 57 (4 en 13 juni) echter geen vignet.

Boekhistorische gegevens
In het titelblok van nr. 40 (5 mei 1795) staat: ‘Wordt uitgegeeven te Amsterdam, By P.E. Briet, in de Stilsteeg’. Op dezelfde aflevering staan, aldus Sautijn Kluit, de volgende verkoopadressen genoemd: ‘Te Amsterdam by J. van Geenen, P.E. Briet, H. van Kesteren, Boekverkoopers, en ter Boekdrukkery van A. Rymer’.
Het ontbreken van het vignet in de afleveringen van juni doet vermoeden dat de krant in deze maand verkocht werd aan Jan Verlem (zie hieronder).

Medewerkers
Het Magazijn van Algemeen Belang (januari 1808) wijst de gewezen predikant en radicale publicist Bernardus BOSCH (1746-1803) aan als degene die de hoofdredactie voerde van de Vaderlandsche Courant. In ieder geval gold dit voor de Verlemse Vaderlandsche Courant. Of Bosch reeds voor Briët werkte, is niet duidelijk. Bosch leverde wel bijdragen aan een andere periodieke uitgave van Briët: de Politieke Opmerker (1795-1796).

Inhoud
Vermoedelijk radicaal-patriotse krant.

Relatie tot andere periodieken
De krant wordt vanaf 16 juni 1795 door Jan Verlem voortgezet onder de titel De Voorheen Nederlandsche, nu Vaderlandsche Courant. Na korte tijd wijzigde de titel zich in: Vaderlandsche Courant.

Exemplaren
Geen exemplaar aangetroffen.

Literatuur
¶ W.P. Sautijn Kluit, ‘De vaderlandsche courant’, in: De Nederlandsche Spectator 1882, p. 288-290.

Rietje van Vliet