Vaderlandsche Gazette van Gend (1794)

Titelbeschrijving
Vaderlandsche Gazette van Gend.

Periodiciteit
Het nieuwsblad verscheen driemaal per week (dinsdag, donderdag en zaterdag) van 2 oktober t/m 30 december 1794 (39 nrs.). Voordeckers (1963) noemt het snelle einde van de krant het gevolg van de tegenvallende belangstelling onder de Gentenaren, die mede te verklaren is door de nauwe samenwerking van de courantier met de Franse bezetter. 
Om de krant nieuw leven in te blazen zocht de courantier naar een nieuwe gedaante voor de Vaderlandsche Gazette van Gend.

Bibliografische beschrijving
Iedere aflevering bevat 8 pagina’s in octavo, waarvan de vier laatste de titel dragen van ‘Vervolg’.

Boekhistorische gegevens
‘Tot Gend, by A.B. Stéven, Drukker en Uytgever dezer, op den hoek van d’Ajuyn-leye naest de Visch-merkt. No. 253’.
De courantier was André Benoit Stéven (1757-1812), telg uit een boekverkopersfamilie uit Kassel (Noord-Frankrijk). Hij studeerde in Leuven, vestigde zich aanvankelijk in Tielt en werd in 1794 met hulp van de eveneens Kasselse generaal Dominique-Joseph René Van Damme (berucht om zijn gewelddadigheid, insubordinatie en plunderingen) drukker in Gent van de administratie van Oost-Vlaanderen en van de municipaliteit. Diverse overheidspublicaties staan op zijn naam.
Zijn goede relatie tot de Franse bezetters van de stad maakte hem in beginsel geschikt om uit te groeien tot een succesvol courantier, maar door het Gentse lezerspubliek werd hij erom veracht.

Inhoud
Pro-Frans, republikeins blad met positief nieuws over Franse veroveringen, met weglating van negatieve berichten. Het motto luidt: ‘Vryheid gelykheid’.

Relatie tot andere periodieken
De Gazette van Gend was sinds 3 juli 1794, het begin van de Franse bezetting, niet meer verschenen. Vermoedelijk wilde Stéven met zijn Vaderlandsche Gazette van Gend in een lacune voorzien. Maar hij misrekende zich want de Gazette van Gend kreeg in september 1794 een nieuwe eigenaar en keerde op 22 september 1794, na 81 dagen onderbreking en nog voor de start van de Vaderlandsche Gazette van Gend, aan het mediafront terug.
In het laatste nr. van de Vaderlandsche Gazette van Gend plaatste Stéven een aankondiging over de opvolger, die dezelfde naam meekreeg als de concurrent:

Wy voorkomen onze Inschryvers dat wy met het eyndigen van de eerste dry maenden, te weeten den 12. Nivose aenstaende (of 1. January 1795 ouden styl) deze Vaderlandsche Gazette niet meer zullen uytgeven op den gewoonelyken voet, maar gelyk de Gendsche Gazette altyd voor dezen wierd uytgegeven; ’t is te zeggen: den Maendag en Donderdag, in het zelve Formaet, zelve Papier en voor den Prys van 5. Livres par Trimester.

Exemplaren
¶ Gent, Universiteitsbibliotheek
¶ Full text

Literatuur
¶ Guy Schrans, Vrijmetselaars te Gent in de XVIIIde eeuw (Gent 1997), p. 290-291
¶ E. Voordeckers, ‘Een dubbelganger van de “Gazette van Gend” in 1795’, in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent N.R. 17 (1963) p. 231-239.

Rietje van Vliet