Vaderlandsche Gedichten (1783)

Titelbeschrijving
Vaderlandsche Gedichten, onder de spreuk Amore Patriae.

Periodiciteit
Mogelijk maandelijks verschenen politiek-poëtische periodiek. In ieder geval in afleveringen: aan het einde van het bijgevoegde register leest men de opmerking ‘NB. Allen de genommerde Tytels moeten by het innaaijen afgesneden’. In het geraadpleegde exemplaar zijn de kimmetjes van die titelpagina’s van de afzonderlijke ‘nommers’ nog te zien. De Vaderlandsche Letteroefeningen bespreken dan ook afzonderlijke nummers.

Bibliografische beschrijving
Deze uitgave in octavo bevat IV bladzijden, daarna de afleveringen, arabisch gepagineerd respectievelijk 3-16, 17-30, 31-44, 45-58, 59-72, en 73-90. Deze zes afleveringen tellen dus telkens veertien bladzijden, behalve de laatste. Het voorwerk bevat de titelpagina en een ‘Inhoud der vaderlandsche gedichten’.
Op de titelpagina staat een grote illustratie. Deze toont vóór een altaar (waarop een brandende vrijheidsvuur en het opschrift ‘Amore patriae’): de Vrijheidsmaagd met lans waarop haar vrijheidshoedje. Haar ene voet staat op de borst van een ter aarde gezonken en geketende belager. Op de grond ziet men rechts een bundel fasces met bijl; links een anker en mercuriusstaf (zeevaart en handel). ‘L. Grebner sculps[it]’.

Boekhistorische gegevens
Titelpagina: ‘Te Weesp, By J. Houtman, Boekverkoopere 1783’.
Blijkens de Vaderlandsche Letteroefeningen kostten de nrs. 5 en 6 elk vier stuivers (1784, p. 618).

Medewerkers
De afzonderlijke gedichten zijn alle van een signatuur voorzien. De poëtische leveranciers zijn: F.v.A. (9x), A.D. (7x), A.L. (1x), H.D.M. (7x) en B.P. (2x)

Inhoud
Diepgevoelde en volstrekt talentloze dichtsels in vroeg-patriotse vaderlandse geest, gemaakt tijdens of naar aanleiding van de Vierde Engelse Oorlog. De eerste helft van de gedichten is blijkens de dateringen gemaakt in 1782, de rest in 1783. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld onze vloot, de slag op de Doggersbank, de schutterij van Leiden, de burgerij van Zutphen. Bejubeld worden E.F. van Berckel, B.J. Verstege (burgemeester van Zutphen), Michiel de Ruiter, burgemeester Hooft van Amsterdam, E. de Vrij Temminck. God krijgt ook een gedicht.
De Vaderlandsche Letteroefeningen zagen in dit alles veel goeds, toen zij nr. 1 en 2 bespraken (1783, p. 348), nr. 5 (1784, p. 45-46) en nr. 6 (1784, p. 86-88).

Exemplaren
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: 1211 G 14
Full text

André Hanou