Vaderlandsche Wijsgeer (1793)

Titelbeschrijving
De Vaderlandsche Wijsgeer. Een week-blad.

Periodiciteit
Weekblad, waarvan het verschijnen van de eerste aflevering gemeld wordt in Saakes’ Naamlijst van juni 1793 (p. 320). Na nr. 17 wordt het blad niet vervolgd, zo meldt Saakes in december 1793 (p. 376).

Bibliografische beschrijving
Uitgave in octavo. Elke aflevering bevat acht bladzijden. Het geheel is doorgepagineerd 1-136. Het titelblok geeft de titel en nummeraanduiding.

Boekhistorische gegevens
Colofon nr. 1: ‘te Dordrecht, bij B.J. Morks, en alömme’. Volgens Saakes’ Naamlijst van juni 1793 moest er voor de afleveringen 1½ stuiver worden neergeteld (p. 320). Het geheel kostte ƒ 1:5:8 (december 1793, p. 376).

Inhoud
De eerste aflevering begint, na het aanhalen van Kotzebue (een hobby van de auteur), met algemene woorden over wat godsdienst, wijsbegeerte en gezond verstand vermogen om de mens goed, edel en gelukkig te maken. In het vervolg slaagt de schrijver er niet in ook maar ergens diepgaand op in te gaan. Het blad is een beetje spectatoriaal, een beetje sentimenteel, een beetje larmoyant, een beetje meditatief, een beetje erg wijdlopig. Het haalt nergens niveau.

Exemplaren
¶ Utrecht, Universiteitsbibliotheek: Br. 127-4.

André Hanou