Vaderlandsche Zanger (1781)

Titelbeschrijving
De Vaderlandsche Zanger van het jaar 1781. Proficiat Et Recreat.

Periodiciteit
De acht afleveringen van dit maandags weekblad zijn gedateerd, en lopen 1 januari 1781 tot en met 19 februari 1781.

Bibliografische beschrijving
Het geheel bevat II plus 80 doorgenummerde pagina’s in octavo. In het titelblok van elke aflevering staan vermeld: titel, nummeraanduiding, datum.

Boekhistorische gegevens
De titelpagina meldt: ‘Te Amsterdam, Bij M. Schalekamp. 1781’. De colofon van nr. 1 geeft bovendien: ‘Word alle Maandagen uitgegeeven. Te Alkmaar bij Maag, Amsterdam Schalekmap, Arnhem Nyhof, ’s Hage Wynands, Leyden Does, Leeuwaarden Tresling, Middelburg Bohemer, Rotterdam D. Vis, Utrecht Stubbe, en verder alömme’.

Medewerkers
Als auteur staat bekend: Petrus Johannes KASTELEIJN (1746-1794), apotheker en literator te Amsterdam.

Inhoud
Dit weekblad bevat uitsluitend gedichten (gemiddeld een drietal), waarvan het grootste deel liederen, met opgave van zangwijzen. Deze teksten zijn patriots en vooral: zeer anti-Brits, pro-oorlog. Zij roepen vaak op dienst te nemen op de vloot. Niet zelden is zo’n tekst gedrukt in gothische letter: aanwijzing dat juist de volksklasse aangezocht werd deel te nemen aan de nieuwe vaderlandse gevoelens en een praktische bijdrage te leveren.
De teksten zijn niet van talent ontbloot en tonen hier en daar een soort opgewekte ironie.

Exemplaren
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: PFL. 1781:7
Full text

André Hanou