Vaerzen van Ultrajectinus (ca. 1784)

Titelbeschrijving
Vaerzen van Ultrajectinus. Pro Patria et Libertate.

Periodiciteit
Er zijn hiervan tenminste drie afleveringen eerst afzonderlijk verschenen, blijkens de opmerking door de auteur in een tweede editie: ‘Dit was mijn taak, bij de eerste uitgave dezer gezangen: waar van drie stukjens door den druk het licht zien. Om redenen heb ik niet vervolgt die bij stukjens uit te geven; maar breng die den lezeren bij een tweede uitgave met genoegzaam zoo veel vermeerdert, op beter papier, in een bundeltje onder het oog’ (eindopmerking bij het eerste gedicht, ‘Mijne landgenooten’, in die editie).
De Koninklijke Bibliotheek bezit nog een exemplaar van de eerste aflevering; het titelblad heeft dezelfde titel als hierboven genoemd, en daaronder ‘No. 1’.

Bibliografische beschrijving
De tweede editie is, als de eerste, een uitgave in octavo; en bevat II (titelpagina) + 90 doorgenummerde bladzijden.
De titelpagina van de heruitgave heeft een illustratie, ‘J. de Waal inv. et del., N.v.d. Meer jun. fec.’ van een gezicht op Utrecht. Op de voorgrond kijkt een klassiek geklede dame naar de stad, van onder geboomte. Vóór haar een altaar met het opschrift ‘Libertas’, een lans met vrijheidshoed, en banieren. Legendum bij de illustratie: ‘hoe schoon is Utrecht daar gelegen! Mijn Utrecht! op wie ’t oog der Edle vrijheid zag. 1784.’ Op p. 89-90 staat een inhoudsopgave.
De eerste aflevering bevat zestien bladzijden, met drie gedichten (waarvan er één niet is opgenomen in de tweede druk).

Boekhistorische gegevens
Impressum (van de tweede druk): ‘Te Utrecht bij S. De Waal’.

Medewerkers
In de traditie wordt het auteurschap toegeschreven aan Jan Martinus VAN VLOTEN, boekhandelaar te Utrecht.

Inhoud
Patriotse, snikkende poëzie. De zestien gedichten handelen over voorvallen en personen in de periode 1783-1785, of zijn gewijd aan zaken als de vrijheid en het vaderland. Wapengenootschappen zijn populair.
Kinker vond in zijn Post van de Helicon Ultrajectinus maar een nabauwer van Bellamy (p. 15).

Exemplaren
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: 1211 F 35:1 (2e druk)
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 503 K 70 (nr. 1)
Full text

André Hanou