Veertiendaagsche Algemeene Duitsche- Rijksch- en Nederlandsche postbode (1758-1761)

Zie Algemeene Postbode, of Vrolyke en Geheime Staatsspion (1758-1761).