Veertiendaagsche Uitspanningen (1768-1770)

Zie: Dicht- en Zedekundige Zinnebeelden en Bespiegelingen (1768-1770).