Verhandelingen of Vertoogen van het Wel-Meenende Gezelschap (1748)

Zie De Wel-Meenende (1748).