Verkeert Gemaakte Rekening (1793)

Titelbeschrijving
De Verkeert Gemaakte Rekening, of Gesprek tusschen Weet Veel en Weet Graag, over de voornaamste Gebeurtenissen in den tegenwoordigen Oorlog.
Vergelijk de spelling in Saakes’ Naamlijst van juni 1793: De Verkeerd Gemaakte Rekening.

Periodiciteit
Voor nr. 1 wordt geadverteerd in de Rotterdamse Courant van 11 april 1793; nr. 2 ligt reeds op de pers.

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie meldt:

In’s Hage by d’Agé en D. Munier; Rotterdam Cornel, Hofhout, Bal, van Ginkel en Kraefft Amsterdam Bom, Peppelenbos, Coertse en Poster; Utrecht de Waal, van Rossum en Emenes; Haarlem Kampman, en verder alom.

Prijs: 2 stuivers.

Inhoud
De achtergrond van dit onbekend gebleven blaadje is de volgende. Nadat de Fransen onder leiding van generaal Dumouriez in oktober 1792 de Oostenrijkse Nederlanden hadden ingenomen, vervolgden ze hun tocht in 1793 naar de Maasvestingsteden. Ze kregen assistentie van Daendels en het Bataafs Legioen en rukten op naar Breda en Dordrecht. Spoedig deed zich een kentering in de strijd voor.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet