Verkoping Boedel Napoleon (1814)

Titelbeschrijving
De Eerste [tweede] Verkoping by Regterlyk Gezag, van de in de haast vergetene stukken uit de desolate boedel van Napoleon; kamerspel uit de achtiende eeuw. Waar in gevonden worden alle de ten onrecht verkregene goederen, als mede manuscripten, aanspraken en verdere benodigdheden, om het volk knollen voor citroenen te verkopen.
¶ De titel van de Tweede Verkoping luidt, na ‘kamerspel uit de achtiende eeuw’:
Waarin een luchtkasteel, vuurmand, kinderstoel, opgezette zeldzaamheden, reliquien, soldaten sokken en broeken, lakens en casimiers, kunstsiroop, kunst-koffij, en eenige vaten keizerlijke tabak. Verders schilderijen, boeken en prenten, in lijsten met en zonder glazen. Zynde een vervolg op de eerste verkoping, en begint met No. 19 tot 32 incluis. Met zang verrykt.

Periodiciteit
De twee verkopingen zijn te beschouwen als afleveringen: op p. 15 van de eerste verkoping wordt verwezen naar de volgende, komende verkoping; en de paginering (1-36) loopt door, over de twee verkopingen heen.
Saakes maakt in zijn Naamlijst melding van de twee items in 1814, nr. 9 (p. 70-71).

Bibliografische beschrijving
De afleveringen beslaan respectievelijk 16 en 18 pagina’s in octavo. In de paginering zijn opgenomen de twee titelpagina’s en de daarop volgende lijst van optredende personen (zoals bij toneelspelen gebruikelijk is).

Boekhistorische gegevens
‘Alom in Nederland te bekomen’, melden beide titelpagina’s.
Prijs per aflevering: 4 stuivers.

Inhoud
De twee afleveringen hebben de vorm van een toneelspel (kamerspel). Naast de verkopers zijn er de kopers. Deze laatsten bestaan uit een doorsnee van de lagere Amsterdamse bevolking (een turfschipper, een hoerenwaard, een joodse kleerkoper, een toiletjuffrouw) en uit wat incidentele figuren zoals een Pruisische soldaat.
Bij elk verkocht voorwerp (zie de titels; verder zaken als de muts van Talleyrand, de luiers van de koning van Rome enzovoorts) wordt vulgair commentaar gegeven op de vroegere politieke situatie van voorheen, en op de Franse bewindhebbers. Het geheel wordt besloten met een aria.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: PFL. V o 7a en 7b
¶ Full text nr. 1 en nr. 2.

André Hanou