Verlichter (1799)

Titelbeschrijving
De Verlichter.

Periodiciteit
Bij Saakes komt in zijn Naamlijst van januari 1799 (p. 11) de eerste aflevering van dit zaterdags weekblad voor. In december 1799 (p. 95) wordt vermeld dat er 10 afleveringen zijn, compleet. Zie ook de advertentie voor nr. 4 in de Algemeene Staats-Courant van 4 januari 1799.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Den Haag, bij S. van de Graaff en Comp.
De prijs per aflevering was volgens Saakes ƒ 0:1:8; de nrs. 1-15 kostten 15 stuivers. Genoemde advertentie in de Algemeene Staats-Courant geeft als verkoopadressen naast Servaas van de Graaff: ‘by C. Romyn, en in de Winkel van Jan Greeven te Amsterdam; by J. van Santen te Rotterdam; en voords by alle Boekverkopers daar de Algemeene staats-courant […] te bekomen is’.

Inhoud
Genoemde uitgever had patriotse sympathieën (zie NNBW deel 4, kolom 668), maar het is onduidelijk in welke mate. Het weekblad zal echter waarschijnlijk wel een progressieve redactie gehad hebben.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou