Vermakelyk Schouwtoneel (1774)

Zie Het Hedendaagsche Schoutoneel der Nederlandsche Gebeurtenissen (1774).