Vertellingen van myn’ Grootvader (1790)

Titelbeschrijving
Vertellingen van myn’ Grootvader. Behelzende, eenige stukken van den ouden tyd, in vergelyking gebragt met de hedendaagsche gebeurtenissen; characters van onze Voorvaders; characters van ons; algemeene aart der vrouwen, en eene verzameling van grapjens.

Periodiciteit
In de Oprechte Haerlemsche Courant van 9 maart 1790 wordt geadverteerd dat dit weekblad alle zaterdagen met een nummer zal worden vervolgd. Het is zeer de vraag of dit daadwerkelijk is gebeurd.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie is geplaatst door W. Houtgraaff te Amsterdam. Prijs: 1½ stuiver.

Inhoud
In de advertentie in de Oprechte Haerlemsche Courant van 9 maart 1790 wordt over de nrs. 1 en 2 gemeld:

No. 1 behelst Bella Dea eene geschiedenis in der tyd der Omwending van Messina en Anecdoten, No. 2. Milino en Rinaldi of de Geest van Partyschap.

Exemplaren
¶ Utrecht, Universiteitsbibliotheek: Br *CXXXVIII* 10 (nr. 1)
Full text

Rietje van Vliet