Vertogen van ds. J.W. Bussingh (1796)

Titelbeschrijving
Vertogen van ds. J.W. Bussingh.

Periodiciteit
Saakes noemt in zijn Naamlijst van mei 1796 de eerste aflevering van Bussinghs ‘Vertoogen over Onderscheiden Onderwerpen (tot eene afwisseling van zijne Gezangen) ’t welk Weeklijks met een No. Vervolgd word’ (p. 251).
In december 1796 meldt Saakes dat er een deel 1 verschenen is met 30 afleveringen en aflevering 1-6 van deel 2 (p. 309).

Bibliografische beschrijving
Van dit weekblad in octavo zijn nog slechts 14 losse afleveringen bekend, gepagineerd 1-112, elke aflevering acht bladzijden groot. Het titelblok van de afleveringen bestaat uit de titel, nummeraanduiding, onderwerpsregel en een bijbels motto.

Boekhistorische gegevens
De colofon aan het einde van elke aflevering luidt: ‘Uitgegeven naer kerken-orde, en te bekomen te Rotterdam bij J. Hofhout en Zoon, en alömme, à twee stuivers’.
In december 1796 meldt Saakes dat deel 1 ƒ 3 kost en de nrs. 1-6 van deel 2: 12 stuivers (p. 309).

Medewerkers
De auteur, Johannes Wilhelmus BUSSINGH (1761-1828), was sinds 1793 gereformeerd predikant te Gouda. Wegens zijn politieke houding werd hij bij de revolutie in 1795 uit zijn ambt ontzet en uit de stad verbannen. Hij mocht terugkeren in 1802.

Inhoud
Het blad is religieus van aard. Onderwerpen die aan de orde komen, en die soms meer nummers beslaan, zijn bijvoorbeeld: ‘De christelijke weltevredenheid’; ‘De verkeerdheid der hovaerdije’; ‘De voortreffelijkheid der nederigheid’; ‘De nuttigheid der beproevingen’.
De inhoud en stijl zijn weinig inspirerend.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: Obr. 599 (nr. 1-14)
Full text

André Hanou